crm it

Firmy w bazie powiązane z usługą/produktem: crm it.

CRM IT - RRUP Sp. z o.o.

System CRM pozwala na przechowywanie informacji o rozmowach z klientami, zawieranych umowach, a nawet udzielonych rabatach.